Reeks van inspirerende voorbeelden

Doccs werkt met slimme tools stap voor stap aan toekomstbestendige zorg

Een aantal jaar geleden maakte Joris van der Togt de overstap naar doccs. Een club van vooruitstrevende huisartsen met praktijken in Utrecht en Amsterdam. De aanpak beviel hem. Dat leidde er toe dat hij met een aantal andere enthousiaste collega-huisartsen de basis legde voor doccs in Brabant. Inmiddels runnen ze twee praktijken in Tilburg en één in Eindhoven.

Joris: “In deze steden hebben we een reguliere praktijk en werken we bewust en met plezier aan de toekomstbestendigheid van de zorg. Wij staan open voor innovaties en proberen samen nieuwe dingen uit. Meestal werkt dat heel goed uit. Soms merk je dat iets niet werkt. Dat hoort erbij.”

Olof van Laere, collega huisarts van Joris bij doccs, vult hem aan: “Zo introduceerden we met het team van doccs een speciale app met onder andere een chat. Hiermee kunnen patiënten op een laagdrempelige manier in contact komen met de praktijk. Het is naast de reguliere weg (met een telefoontje naar de praktijk) een nieuwe manier om een zorgvraag te stellen. Dat spreekt een grote variatie van patiënten aan: oud, jong en in alle sociaal economische posities. Ook onze professionals vinden het een leuke aanvulling en variëteit op het werk. Bovendien kun je het beantwoorden van de chats ook buiten de praktijk doen. Het geeft ons dus ook meer vrijheid en flexibiliteit. En als er een keer een zieke is in een praktijk, kunnen collega’s in een andere praktijk makkelijk inspringen vanaf hun eigen werkplek.”

Gewoon doen

Innoveren gaat voor de mensen van doccs bijna als vanzelf. Joris: “Het is inderdaad een kwestie van gewoon doen. En we leren gaandeweg. We dachten bijvoorbeeld in eerste instantie dat de huisarts het beste de chat kon beheren. Toch bleek dat de assistente die rol beter kon pakken, precies zoals dat normaal ook gebeurt als mensen naar de praktijk bellen. De assistente handelt de vraag nu zelf af of zet deze door naar de juiste persoon. Het belangrijkste daarbij: geef de patiënt meteen het juiste antwoord en probeer hiermee het aantal overlegmomenten enigszins te beteugelen. Overigens benutten we hierbij ook de brede kennis binnen onze praktijken. Zo hebben we in de praktijk in Utrecht een huisarts met extra gynaecologische kennis. Als er een patiënt is met een specifieke vraag op dit gebied, dan zetten we deze graag door via onze whatsapp groep. Zo doe je allemaal waar je goed in bent en beteken je samen meer voor patiënten.”

Andere slimme tools

Naast de app doen de teams van doccs een proef met spraakgestuurde consultvoering en bereiden ze de introductie van een slimme spreekuurvoorbereiding voor. Joris: “Dat zijn in feite ook weer slimme tools die we integreren in onze werkprocessen. Met de slimme spreekuurvoorbereiding beantwoordt de patiënt vooraf aan het consult al een aantal vragen. Dan kun je gerichter te werk tijdens het consult. Met de spraakgestuurde consultvoering volgt er een transcriptie van het gesprek. Dit kan makkelijk worden opgenomen in het patiëntendossier en als samenvatting worden gedeeld met de patiënt. Het maakt je werk makkelijker en leuker én je hebt meer tijd voor patiënten.” Overigens ontwikkelt het doccs team niet zelf deze handige digitale tools. “Nee, we maken gebruik van mogelijkheden die gespecialiseerde partijen hierbij bieden. Iedereen moet doen waar hij goed in is.”

Mooie uitdaging

Olof merkt op dat innovaties pas werken als het hele team erachter staat. “Dat betekent dat mensen niet het gevoel hebben dat ze het erbij moeten doen. Maar de nieuwe aanpak efficiënter voor ze is dan wat ze deden. We merken dat onze aanpak bijdraagt aan een goed en fijn werkklimaat. Ik vind de zorg die we als huisartsen in Nederland bieden zeer goed. Die willen we goed houden. Ook over 10 jaar. Dan moet je daar nu op anticiperen. Dat vinden wij een mooie uitdaging. En patiënten gaan geleidelijk mee in de ontwikkelingen. We merken dat als we iets introduceren een mail naar patiënten voldoende is. Degene die het prettig vindt, pakt het meteen op. De anderen volgen wel. Dat is helemaal oké. We gaan stap voor stap.”