Logo brainport white

Samen onderzoeken en experimenteren

De regio Brainport is volop in ontwikkeling. Het aantal inwoners groeit explosief. Ook de komende jaren. Om goede zorg te blijven bieden moeten we aan de slag en nadenken over nieuwe manieren om de eerstelijnszorg te organiseren. Daarbij liggen er voldoende uitdagingen op inhoudelijk vlak én biedt ook de arbeidsmarkt een stevige uitdaging.

De invulling van de praktijk is letterlijk en figuurlijk lastig. Jonge huisartsen kiezen vaak bewust voor een waarnemende rol en willen (nog) niet vast in een praktijk werken of zelf een praktijk draaien. Terwijl veel zittende huisartsen actief zijn in solopraktijken en een groot aantal van hen op zoek is naar opvolgers. Ook de huisartsenteams kennen volop uitdagingen. Heel wat huisartsen, hun teams en daarmee ook patiënten hebben er dagelijks zorgen over.

En dat terwijl onze regio zoveel kansen biedt! Hier zijn tal van innovatieve bedrijven en onderwijsinstellingen gevestigd. Veel van hen erkennen het belang van goede huisartsenzorg. Net zoals de gemeenten dat doen. Ook hen is er alles aan gelegen dat er ook in de toekomst eerstelijnszorg voor iedereen beschikbaar is.

Tijd om de krachten te bundelen!

Daarom namen PoZoB, Stroomz, LHV Afdeling Brabant Oost en Huisartsenposten Oost-Brabant gezamenlijk het initiatief voor de start van een bijzonder lab: Huisartsen Brainport. Ook de huisartsenopleiding ondersteunt dit initiatief.

Doe mee!

Huisartsen Brainport biedt zowel de toekomstige, jonge én zittende huisartsen en hun teams een ontmoetingsplek om samen nieuwe vormen te vinden voor de huisartsenpraktijk van de toekomst. Ook studenten geneeskunde en basisartsen nodigen we daarbij graag uit. Samen onderzoeken we ideeën en mogelijkheden. Inspireren jullie elkaar. En… we dagen jullie graag uit om te experimenteren. Bij nieuwe vormen van huisartsenzorg geloven we in de meerwaarde van continuïteit van zorg. Dit is immers één van de kernwaarden van ons vak. Deze willen we ook behouden in onze regio. Alle experimenten en nieuwe initiatieven zullen we daaraan toetsen. We dromen groot en beginnen klein. Zo bieden we continuïteit en organiseren we de zorg op een manier die de huisarts, zijn team en de praktijk past én aansluit op de behoefte van de bevolking.

Sluit je aan, ontmoet elkaar én denk en doe mee! Je bent van harte welkom

Onze projecten

Huisartsen Brainport

Hèt lab voor de huisartsenpraktijken van de toekomst! Samen onderzoeken, experimenteren en leren in de regio Brainport. Zo bieden we continuïteit en organiseren we de zorg op een manier die de huisarts past én aansluit op de behoefte van de bevolking.

E: info@huisartsenbrainport.nl

PARTNERS

- PoZoB

- Stroomz

- LHV afdeling Brabant Oost

- Huisartsenposten Oost Brabant

Het project arbeidsmarkt van Huisartsen Brainport is (mede) mogelijk gemaakt door zorgverzekeraars CZ en VGZ namens alle zorgverzekeraars.