Reeks van inspirerende voorbeelden

De opstart van een nulpraktijk in Brainportregio Eindhoven

Verhalen van huisartsen Nikol Snoeren en Rijan Falkenberg

In de dynamische wereld van de gezondheidszorg zijn er huisartsen die een stap verder gaan om een verschil te maken. Twee opmerkelijke voorbeelden hiervan zijn Nikol Snoeren en Rijan Falkenberg, die de uitdaging zijn aangegaan om een nulpraktijk te openen in de snelgroeiende regio Brainport Eindhoven. Het openen van een nulpraktijk houdt in dat de huisartsenpraktijken zijn opgezet zonder een bestaand patiëntenbestand over te nemen. We spraken Nikol en Rijan over hun ervaringen, uitdagingen en toekomstplannen.

Rijan Falkenberg – Huisartsenpraktijk Strijp-S, Eindhoven
Rijan Falkenberg, de praktijkhouder van Huisartsenpraktijk Strijp-S, begon zijn reis naar een eigen praktijk nadat hij 2,5 jaar geleden de kans kreeg om een pand te verkrijgen op Strijp-S. “Aanvankelijk leek het me niks,” vertelt Rijan. Na waarnemingen bij verschillende goed georganiseerde praktijken waar geen plek vrij kwam in de maatschap, ontstond toch weer de interesse om voor zichzelf te beginnen. Dit leidde tot het opstellen van een ondernemingsplan en contacten met Stroomz, die ondersteuning biedt aan huisartsen bij het opstarten van een eigen praktijk.

Binnen Stroomz was er behoefte aan huisartsen voor gezondheidscentrum Stroomz Strijp, waar een tekort aan dokters was ontstaan. Hier kon Rijan tijdelijk waarnemen tot de start van zijn eigen praktijk. Momenteel is Rijan nog gevestigd in Stroomz Strijp, maar bereidt hij zich voor om patiënten mee te nemen naar zijn eigen praktijk zodra deze eind 2024 opent op Strijp-S. “Het is een groot pand voor drie huisartsen, dus ik wil uitbreiden met twee huisartsen,” legt hij uit. Zo ziet hij veel potentieel in het creëren van een geïntegreerde zorgomgeving. Zijn droom is een praktijk waar de zorg is georganiseerd zoals hij het voor ogen heeft, met ruimte voor samenwerkingspartners zoals een leefstijlclub, tandarts, fysiotherapeut en apotheek. Om deze ambitie te realiseren, is hij nu actief bezig met wervingscampagnes, flyers en promotie via zorgverzekeraars.

Nikol Snoeren – Huisartsenpraktijk Prometheus, Veldhoven
Nikol Snoeren’s verhaal begon iets meer dan een jaar geleden toen ze Huisartsenpraktijk Prometheus opende. Eerdere pogingen tot praktijkovername leidden helaas niet tot het voor haar gewenste resultaat. Geïnspireerd door collega-huisartsen en advies van haar adviseur besloot ze een nulpraktijk te starten, gezien de toekomstige groei in de regio.

Nikol begon zonder veel voorbereiding en moest snel schakelen om een geschikt pand te vinden en haar praktijk operationeel te maken. Nu, met 1100 patiënten, groeit haar praktijk snel. “Ik voerde in het begin veel kennismakingsgesprekken omdat veel patiënten nog geen vaste huisarts hadden”, vertelt ze. Nikol waardeert de persoonlijke band met haar patiënten: “Patiënten vertellen het prettig te vinden vaste gezichten te zien. Gelukkig is dit in de andere praktijken in Veldhoven ook zo. Dit benadrukt voor mij de waarde van vaste assistentes en een vaste huisarts, vooral voor mensen met chronische of psychiatrische aandoeningen.”

Praktijklocatie
De keuze voor de praktijklocatie was voor beide artsen cruciaal. Rijan koos bewust voor een groot pand met ruimte voor uitbreidingen en samenwerkingspartners, met de ambitie om zijn praktijk uit te breiden met ruimte voor 7000-8000 patiënten. Hij denkt al vooruit over de ideale indeling van zijn praktijk en werkt samen met een architect om dit te realiseren. Nikol vond haar locatie met maatschappelijke bestemming per toeval. Verder houdt ze haar praktijk bij voorkeur kleinschalig om haar wetenschappelijke interesses te blijven nastreven en haar persoonlijke band met patiënten te behouden.

Technologie
Beide praktijken maken gebruik van technologie om de zorg te verbeteren en efficiënt te beheren. Voor Nikol zijn vertaalapps een zegen gebleken bij het communiceren met patiënten die geen Nederlands of Engels spreken, vooral gezien de diverse expatgemeenschap in haar regio. Rijan kijkt naar innovatieve manieren om zijn droompraktijk te realiseren, waarin technologie een integrale rol speelt bij het bieden van gepersonaliseerde zorg.

Conclusie
Hoewel Rijan en Nikol verschillende benaderingen en ervaringen hebben, tonen hun verhalen dat er niet één manier is om een succesvolle praktijk te starten. Passie, planning en aanpassingsvermogen zijn essentieel voor iedereen die overweegt een nulpraktijk te beginnen. Rijan benadrukt het belang van een gedegen ondernemingsplan en het denken in oplossingen: “Bereid je voor op tegenslagen, dat is de kunst van ondernemen.” Nikol onderstreept het belang van vast te houden aan je doel en het voeren van goede kennismakingsgesprekken: “Mijn doel is om een fijne, vaste huisarts te zijn voor mijn patiënten.” Beide artsen laten zien dat met de juiste inzet en visie, een nulpraktijk kan uitgroeien tot een bloeiende en waardevolle onderneming in de gezondheidszorg.

Ervaring met Buurtdokters

Via Teams spraken we met Ilse Herfst, huisarts, over de samenwerking tussen huisartspraktijk Buurtdokters. Toen zij bij de praktijk ging werken, was die samenwerking er al. Buurtdokters wil de huisartsen ontzorgen van de taken die eigenlijk niet met het ‘dokteren’ te maken hebben. Zodat de huisarts meer tijd overhoudt voor de patiënt.

Goedemiddag Ilse, zou je je heel kort voor willen stellen?

“Ik ben Ilse Herfst, al 19 jaar huisarts in de omgeving van Eindhoven. Eerst in loondienst bij Stroomz, daarna een tijd als waarnemer en nu werk ik bijna 2 jaar bij Gezondheidscentrum Plus in Eindhoven. Sinds januari zit ik in de maatschap, samen met Sicco Steenhuisen. De praktijk is op zoek naar een opvolger voor Sicco. Hij stopt namelijk over niet al te lange tijd.”

Dat is best een opdracht, het vinden van een opvolger, hoe verloopt de zoektocht?

“Het is inderdaad een pittige opdracht. We hebben nog geen opvolger gevonden. Inmiddels begint die druk wel toe te nemen, we krijgen veel hulp en ondersteuning van Buurtdokters. Door hun kennis, ervaring, en netwerk met ons te delen worden we ontzorgd. Het voelt als een gedeelde verantwoordelijkheid en dus een gedeelde last. Dat is prettig. Misschien is dit alleen psychologisch; maar zo ervaar ik het wel. In deze zoektocht staan we er niet alleen voor.”

Wat fijn dat je dat zo ervaart. Wat merk je zelf nog meer van de samenwerking met Buurtdokters?

“In de ‘bedrijfsvoering’ van de praktijk biedt Buurtdokters ondersteuning op de organisatorische en personele kant. Denk bijvoorbeeld aan: het uitvoeren van declaraties, ze nemen een deel van de managementtaken over, ze draaien rapportages uit.

Elk kwartaal houdt Buurtdokters ons een spiegel voor door die rapportages te tonen. Wat doen we goed, waar zitten onze valkuilen. Het is ontzettend fijn dat we hierin ontzorgd worden. Dat hoor ik ook van collega’s van andere huisartspraktijken.

En omdat zij ook meerdere praktijken zien, nemen ze veel ervaring mee. Zo leren wij weer van elkaar en kunnen we het goede werk voortzetten.”

Als ik het goed begrijp kunnen jullie, huisartsen, hierdoor bezig zijn waar je bezig mee zou ‘moeten’ zijn?

“Precies, namelijk met het ‘dokter zijn’. Het zet de huisarts écht weer in z’n kracht. Dat is wat ik zelf erg belangrijk vind. Uit de langlopende contacten met patiënten kan ik zóveel voldoening halen. Maar daar heb je wel tijd voor nodig, als huisarts. En het hebben van een ‘eigen huisarts’ biedt de patiënten ook voordelen.”

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat het hebben van een vaste huisarts leidt tot meer gezondheid, minder risico op overlijden, minder zorggebruik en 20% minder verwijzingen naar de acute zorg.

“Zelf ben ik ook waarnemer geweest. Maar na een aantal jaar kwam bij mij dat verlangen naar een eigen patiëntenpopulatie. Daar wil je ál je zorg en aandacht aan geven. Als waarnemer ben je brandjes aan het blussen tot de eigen huisarts er weer is. Maar het waarnemerschap is fijn om te ‘proeven’ aan het vak.
Tegen het praktijkhouderschap wordt best zwaar aan gekeken; het is ook meer geregel en meer verantwoording dan wanneer je waarnemer bent. Maar mocht je na verloop van tijd dat verlangen naar een vaste patiëntenpopulatie krijgen, dan lijkt Buurtdokters me ook geschikt om te helpen bij het opstarten.”

Merkt de patiënt iets van Buurtdokters in ‘hun huisartspraktijk’?

“Ik denk het niet, anders hebben we er weinig over gehoord. Wel viel het sommige patiënten op dat op een gegeven moment ons telefoonbandje ingesproken werd door een andere stem.
Buurtdokters is er natuurlijk ook vooral op de achtergrond. Je zou daarom niet ‘moeten’ merken dat ze er zijn. Aan de voorkant verandert er niets, je ziet nog steeds onze eigen doktersassistenten aan de balie en hen krijg je ook aan de telefoon. Én de huisarts heeft weer meer tijd om dokter te zijn.”

Doccs werkt met slimme tools stap voor stap aan toekomstbestendige zorg

Een aantal jaar geleden maakte Joris van der Togt de overstap naar doccs. Een club van vooruitstrevende huisartsen met praktijken in Utrecht en Amsterdam. De aanpak beviel hem. Dat leidde er toe dat hij met een aantal andere enthousiaste collega-huisartsen de basis legde voor doccs in Brabant. Inmiddels runnen ze twee praktijken in Tilburg en één in Eindhoven.

Joris: “In deze steden hebben we een reguliere praktijk en werken we bewust en met plezier aan de toekomstbestendigheid van de zorg. Wij staan open voor innovaties en proberen samen nieuwe dingen uit. Meestal werkt dat heel goed uit. Soms merk je dat iets niet werkt. Dat hoort erbij.”

Olof van Laere, collega huisarts van Joris bij doccs, vult hem aan: “Zo introduceerden we met het team van doccs een speciale app met onder andere een chat. Hiermee kunnen patiënten op een laagdrempelige manier in contact komen met de praktijk. Het is naast de reguliere weg (met een telefoontje naar de praktijk) een nieuwe manier om een zorgvraag te stellen. Dat spreekt een grote variatie van patiënten aan: oud, jong en in alle sociaal economische posities. Ook onze professionals vinden het een leuke aanvulling en variëteit op het werk. Bovendien kun je het beantwoorden van de chats ook buiten de praktijk doen. Het geeft ons dus ook meer vrijheid en flexibiliteit. En als er een keer een zieke is in een praktijk, kunnen collega’s in een andere praktijk makkelijk inspringen vanaf hun eigen werkplek.”

Gewoon doen

Innoveren gaat voor de mensen van doccs bijna als vanzelf. Joris: “Het is inderdaad een kwestie van gewoon doen. En we leren gaandeweg. We dachten bijvoorbeeld in eerste instantie dat de huisarts het beste de chat kon beheren. Toch bleek dat de assistente die rol beter kon pakken, precies zoals dat normaal ook gebeurt als mensen naar de praktijk bellen. De assistente handelt de vraag nu zelf af of zet deze door naar de juiste persoon. Het belangrijkste daarbij: geef de patiënt meteen het juiste antwoord en probeer hiermee het aantal overlegmomenten enigszins te beteugelen. Overigens benutten we hierbij ook de brede kennis binnen onze praktijken. Zo hebben we in de praktijk in Utrecht een huisarts met extra gynaecologische kennis. Als er een patiënt is met een specifieke vraag op dit gebied, dan zetten we deze graag door via onze whatsapp groep. Zo doe je allemaal waar je goed in bent en beteken je samen meer voor patiënten.”

Andere slimme tools

Naast de app doen de teams van doccs een proef met spraakgestuurde consultvoering en bereiden ze de introductie van een slimme spreekuurvoorbereiding voor. Joris: “Dat zijn in feite ook weer slimme tools die we integreren in onze werkprocessen. Met de slimme spreekuurvoorbereiding beantwoordt de patiënt vooraf aan het consult al een aantal vragen. Dan kun je gerichter te werk tijdens het consult. Met de spraakgestuurde consultvoering volgt er een transcriptie van het gesprek. Dit kan makkelijk worden opgenomen in het patiëntendossier en als samenvatting worden gedeeld met de patiënt. Het maakt je werk makkelijker en leuker én je hebt meer tijd voor patiënten.” Overigens ontwikkelt het doccs team niet zelf deze handige digitale tools. “Nee, we maken gebruik van mogelijkheden die gespecialiseerde partijen hierbij bieden. Iedereen moet doen waar hij goed in is.”

Mooie uitdaging

Olof merkt op dat innovaties pas werken als het hele team erachter staat. “Dat betekent dat mensen niet het gevoel hebben dat ze het erbij moeten doen. Maar de nieuwe aanpak efficiënter voor ze is dan wat ze deden. We merken dat onze aanpak bijdraagt aan een goed en fijn werkklimaat. Ik vind de zorg die we als huisartsen in Nederland bieden zeer goed. Die willen we goed houden. Ook over 10 jaar. Dan moet je daar nu op anticiperen. Dat vinden wij een mooie uitdaging. En patiënten gaan geleidelijk mee in de ontwikkelingen. We merken dat als we iets introduceren een mail naar patiënten voldoende is. Degene die het prettig vindt, pakt het meteen op. De anderen volgen wel. Dat is helemaal oké. We gaan stap voor stap.”

Huisartsen Brainport

Hèt lab voor de huisartsenpraktijken van de toekomst! Samen onderzoeken, experimenteren en leren in de regio Brainport. Zo bieden we continuïteit en organiseren we de zorg op een manier die de huisarts past én aansluit op de behoefte van de bevolking.

E: info@huisartsenbrainport.nl

PARTNERS

- PoZoB

- Stroomz

- LHV afdeling Brabant Oost

- Huisartsenposten Oost Brabant

Het project arbeidsmarkt van Huisartsen Brainport is (mede) mogelijk gemaakt door zorgverzekeraars CZ en VGZ namens alle zorgverzekeraars.