Logo brainport white

Project Arbeidsmarkt

Het doel van dit project is om de huisartsenzorg beschikbaar, toegankelijk en kwalitatief goed te houden, zodat alle inwoners ervaren dat er continuïteit in de zorg is. Dit kan vanuit de positie als praktijkhouder, maar dat hoeft niet perse. We streven naar de verbinding van huisartsen aan een patiëntenpopulatie, aan een team en aan een wijk.

In het plan van aanpak zijn vijf thema’s uitgewerkt waar we in 2024 mee aan de slag gaan. 

Regio Analyse

De eerste stap binnen het project ‘arbeidsmarkt huisartsenzorg’ is geweest het maken van een regio analyse maken.

We hebben een vragenlijst uitgeze onder alle huisartsenpraktijk van Stroomz en van PoZoB om een beeld te krijgen van de huidige en benodigde personele capaciteit en mogelijke knelpunten binnen de praktijken in onze regio. Ook hebben we input opgehaald over de rol die wij als huisartsenorganisaties kunnen oppakken om een bijdrage te leveren aan het oplossen van bijv. huisvestingsvraagstukken, personele capaciteitsvraagstukken en hulp bieden bij opvolgingsproblematiek.

Deze uitvraag heeft een schat aan informatie opgeleverd en daarmee een hele goede basis voor de regionale samenwerking.

Meer informatie?

Annemarie Cromwijck

Annemarie.cromwijk@ huisartsenbrainport.nl

Huisartsen Brainport

Hèt lab voor de huisartsenpraktijken van de toekomst! Samen onderzoeken, experimenteren en leren in de regio Brainport. Zo bieden we continuïteit en organiseren we de zorg op een manier die de huisarts past én aansluit op de behoefte van de bevolking.

E: info@huisartsenbrainport.nl

PARTNERS

- PoZoB

- Stroomz

- LHV afdeling Brabant Oost

- Huisartsenposten Oost Brabant

Het project arbeidsmarkt van Huisartsen Brainport is (mede) mogelijk gemaakt door zorgverzekeraars CZ en VGZ namens alle zorgverzekeraars.